بعضی از مقا‌م‌های جمهوری اسلامی روز خبرنگار تبریک گفتند

در حالی بعضی از مقا‌م‌های جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۷ مرداد را به عنوان روز خبرنگار تبریک گفتند که همچنان خبرنگاران و روزنامه نگارانی که به وظیفه پرسشگری و افشاگری مناسبات قدرت می‌پردازند مورد آزار و اتهامات گوناگون قرار می‌گیرند. این موضوع جانمایه کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی قرار گرفته است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۱۱ اگوست ۲۰۲۱