بیانیه مشترک دو حزب در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی و نتایج احتمالی آن

هموطنان گرامی،

کشته شدن قاسم سلیمانی، دست جنایتکار نظامی ولی فقیه در منطقه، فرصتی بزرگ را برای ملت ایران فراهم آورده است تا به دنیا نشان دهد که این آدمکشان نه برخاسته از مردم، که دزدانی بی شرم اند که حاکمیت را از مردم ایران ربوده و، با سرکوب و شکنجه و تجاوز و کشتار، بر آنان حکومت می کنند.

ملت ایران دیرگاهی نیست که «چهلم کشتگان واقعاً معصوم» خود به دست این اوباش جنایتکار را پشت سر نهاده و هنور داغ دل مادر ها و پدرهای پویا هاشان تازه است و، در نتیجه، با هیچ نیروئی نمی توان جلوی شادمانی بحق مردم را از این ضربهء دردناکی که به حکومت خورده است گرفت. حق شان ست و نوش جان شان باد!

اما، در عین حال باید گفت که از این رژیم دیوانه سر نیز نمی توان انتظار داشت که عاقلانه واکنش نشان دهد و در سطح بین المللی رفتاری متمدنانه داشته باشد. اظهارات بلافاصلهء رهبر اوباشان، و نظامیان مطیع او، حکایت از آن دارد که می خواهند، بعنوان گرفتن انتقام، از تمهیداتی که سالیان درازی است در منطقه فراهم کرده اند استفاده کرده و، با ساده لوحی تمام، برای دشمن خود در سطح منطقه و دنیا گرفتاری ایجاد کنند. لطمهء این چنین کار دیوانه واری قطعاً به ملت ایران خواهد خورد و کشور در زیر دست و پای جنگ طلبان در خطر نابودی قرار خواهد گرفت. لذا بر رهبران سیاسی سکولار دموکرات اپوزیسیون در داخل و خارج کشور (که چهل سال را در راستای ایجاد یک آلترناتیو کارآمد به غفلت گذرانده اند) و نیز تک تک مردم ایران (که چهل سال است این وضعیت را تحمل کرده اند) ضروری است تا بهر صورت که شده خود را از چنین مهلکهء هولناکی نجات دهند و این کار ممکن نیست جز اینکه جدائی کامل خود را از این دزدان حاکمیت ملت به بارزترین شکل به مردم دنیا نشان دهند.

یکی از فرصت هائی که بر سر راه ملت ما قرار دارد مراسمی است که رژیم برای تشییع جنازه احتمالی سلیمانی و عزاداری برای او ترتیب خواهد داد و خواهد کوشید تا بیشترین مردم را در اینگونه مراسم نمایشی شرکت دهد. اپوزیسیون مدت ها است که در مورد مزایای شرکت نکردن مردم در انتخابات پیش روی رژیم صحبت کرده و، در مقابل، آنها هم که شرکت می کنند بهانه ای همچون وجوب داشتن مُهر در شناسنامه و نظایر آن را ارائه می کنند؛ اما شرکت نکردن در مراسم مربوط به سلیمانی نه داشتن مُهر در شناسنامه را ضروری می کند و نه می توان اشخاص را تنبیه کرد که چرا در این مراسم شرکت نکرده اید. در نتیجه، ملت ایران، با امتناع از عزاداری برای یکی از آدم کشان رژیم، می تواند جدائی عمیق خود از این حکومت را به جهانیان نشان دهد.

البته رژیم مدت ها است که می کوشد روابط خود با امریکا را به جنگ بکشاند تا طغیان مردم امریکا را علیه یک «رئیس جمهور جنگ افروز» موجب شده و مانع انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی شود. اما همگان باید بدانند که این یک «جنگ میهنی» نیست که لازم باشد برای دفاع از کشور در کنار این رژیم ماجراجو و ایرانی کش ایستاد. و در صورت شعله ور شدن جنگ نیز، در راستای کاستن هزینه های ناشی از آن، اقدام کرده و عملاً همگی باید انگشت اشاره را بسوی این آتش افروزان دیوانه بگیرند تا شاید یکبار برای همیشه شر این جنایتکاران از سر مردم ایران کم شود.

دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات): هایده توکلی

دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان: منوچهر یزدیان