«تحریم انتخابات و بحث‌های «ن» اصفهان شاه سلطان حسین». نوشته سام قندچی

هدف از این نوشته افشاگری درباره هیچ‌یک از رهبران اپوزیسیون نیست و امید که همه ی نحله های اپوزیسیون بتوانند از این بحث استفاده کنند. می گویند وقتی سپاه محمود افغان در یک قدمی اصفهان به مورچه خورت رسیده بود، شاه سلطان حسین مشغول خطاطی بود و از مشاورانش می پرسید که آیا حرف «ن» را در کلمه ی «اصفهان» زیبا نوشته است یا نه؟ نمی دانم به مورچه خورت رفته اید یا نه، واقعاً در دو قدمی اصفهان است. فردا انتخابات دوم اسفندماه رژیم است و می دانیم که این نخستین بار در تاریخ ۴۱ سال ی رژیم اسلامی است که مردم بطور فعال می خواهند «تحریم_انتخابات» را اجرا کنند، اما برخی دوستان در اپوزیسیون با حسن نیت برخی بحث‌ها را مطرح می کنند که در لحظه ی حاضر منحرف شدن از اصل کار است و آنهم در دوقدمی انتخابات. در اینجا دو نمونه یادآوری می شود:

  1. اینکه واژه ی «تحریم» معنایش حرام بودن اسلامی است، تلاش برای انتخاب واژه ای دیگر، بعد هم به واژه ی «بایکوت» میرسند و عده ای دیگر می گویند که آنهم اصطلاحی اروپایی است و دنبال معادل فارسی اصیل می گردند. این بحث‌ها نظیر به کار بردن تاریخی دیگر به جای هجری شمسی، و یا تغییر الفبای فارسی، صدها سال پیش از این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی درباره اش حرف زده ایم، و بعد از این رژیم هم حرف خواهیم زد. اما امروز لطفاً با این بحثها موضوع #تحریم_انتخابات دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ را گیج نکنیم.
  2. بحثی می شود که مثلاً یک کارمند دولت مجبور است که مهر انتخابات روی شناسنامه اش داشته باشد وگرنه اخراج می شود یا برای گرفتن یارانه مهر انتخابات روی شناسنامه لازم است. مطمئن باشید آنهایی که در تحریم شرکت می کنند اگر لازم باشد خودشان می دانند در این موارد چه کار کنند. در زمان جنبش ضد جنگ در آمریکا روزی اعلام کرده بودیم که در دانشگاه در اعتراض به جنگ ویتنام به سر کلاس نرویم. دوستی داشتیم که از فعالان سیاسی ایرانی بود که با ویزای دانشجویی بود و شرایط ویژه ای داشت که اگر کلاسی را که در آن ترم ثبت نام کرده بود، نمره قبولی نمی گرفت، ویزایش تمدید نمی‌شد و دیپورت می شد و چون از ۴۱ نفر بود، در ایران با زندان روبرو بود. پرسید چه کار کند؟ گفتیم شما سر کلاس برو. منظور اینکه فعالان سیاسی و مدنی خودشان بهتر می دانند که در هر مورد معین برحسب نیاز چگونه عمل کنند و این نوع تصمیمات نه کلاه شرعی گذاشتن است و نه غلط. رهبری جنبش در سطوح مختلف می داند چه کار کند وگرنه به رهبران در سطوح مختلف چه آنها که از اعضا و کادرهای تشکیلات‌ها هستند، چه هواداران جنبش مدنی، نمی گفتند رهبر.

لطفاً به تمرکز بر موضوع #تحریم_انتخابات کمک کنیم همانطور که برخی دوستان این کار را کرده اند، و اکنون نه وقت افشاگری درباره ی رقبا است و نه وقت زبان‌شناسی و خطاطی «ن» در کلمه ی اصفهان.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران، سام قندچی، اول اسفندماه ۱۳۹۸، February 20, 2020

IRANSCOPE.COM http://www.ghandchi.com