تظاهرات در عراق همچنان ادامه دارد مهمترین جاده ها در بغداد مسدود شدند

مردم در عراق بار دیگر به خیابان آمده و به تظاهرات علیه دولت و وضعیت بد اقتصادی در کشور ادامه می‌دهند. تظاهر کنندگان راه‌ها و جاده های مهم در بغداد را با قرار دادن اتومبیل، لوله و وسائل دیگر مسدود ساخته اند. همچنین در این مسدود سازی از آتش زدن لاستیک ماشین و قراردادن سیم خاردار در خیابان‌ها استفاده می‌کنند. بخاطر انسداد راه‌ها در بغداد روز اول این هفته ادارات دولتی تعطیل بودند.

تظاهرات همچنین به مدارس کشیده شده و دانش آموزان یا اقدام به تحصن در آموزشگاه‌ها می‌کنند و یا اینکه برای پیوستن به تظاهرات به خیابان می‌روند. یکی از دانش آموزان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه (AFP) می‌گفت “بستن راه‌ها از جانب ما پیامی است به حکومت. ما به اعتراضات‌مان ادامه خواهیم داد تا اینکه فساد و دزدی نابود شده و این رژیم ساقط شود.”

ادارات دولتی در سایر شهرهای عراق نیز بخاطر گستردگی تظاهرات امروز تعطیل بودند. در عراق روز یکشنبه روز عادی کاری است.

منبع سایت رادیو تلویزیون کشوری هلند (NOS)
ترجمه و تنظیم از خبرگاه