تظاهرات معترضان به بی‌‌آبی در اصفهان


تظاهرات معترضان به بی‌‌آبی در اصفهان  در روز جمعه، پنجم آذر در پی حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور کوشیدند معترضان را متفرق کنند. این اعتراضات به خیابان‌های شهر نیز کشیده شده است. بیش از صد نفر دستگیر شده‌اند و ده‌ها نفر نیز زخمی شده‌‌اند.

سرکوب خشن معترضان توسط نیروهای امنیتی موضوع کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۱ دسامبر ۲۰۲۱