تمام سیب‌های حائز شرایط به انتخاب شورای نگهبان

شورای نگهبان شرایط جدیدی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۸ مه ۲۰۲۱