رژیم اسلامی: ۴۲ سال جنگ سرد

سام قندچی

رژیم اسلامی: ۴۲ سال جنگ سرد؛ بمب اتمی انتحاری، و دروغهای نایاک درباره دارو

گروگانگیری توسط رژیم اسلامی در سفارت آمریکا در تهران در ۴۲ سال پیش، آغاز جنگ سرد بود. جنگ سرد شوروی وقتی بود که آن کشور یکی از دو ابرقدرت بود؛ اما رژیم اسلامی ایران فقط قدرتی منطقه ای است! رژیم اسلامی توسط برنامه اتمی اش، وضعیت بمبگذاری انتحاری ایجاد کرده است. کره شمالی با عملی مشابه جنگ سرد نوع خودش را ایجاد کرد که حتی طولانی تر بوده است. این دقیقاً بمبگذاری انتحاری است با این تفاوت که مردم ایران خود برنگزیده اند که بمبگذار انتحاری باشند! گروهی بنام نایاک که مرکز آن در آمریکا قرار دارد به مهاجران ایرانی و آمریکایی های شنونده اش، می گوید که گویی در تلاش است تا از اینکه این جنگ سرد به شعله های جنگی واقعی تبدیل شود، جلوگیری کند. در مقایسه با جنگ سرد شوروی و آمریکا، این جنگ سرد رژیم اسلامی ایران و آمریکا در حقیقت جنگی واقعی است، وقتی که از تهدید بمب اتمی انتحاری استفاده می شود. بسیاری از رهبران نایاک کمک به تبلیغاتی می کنند که تحریمهای آمریکا را علت نایاب بودن انسولین و داروهای بیماری پارکینسون در ایران، جلوه دهند. تحریمهای آمریکا هیچ ربطی به کمبود دارو در ایران ندارد. محتکرانی که مسؤل نایابی داروها هستند دستشان در دست اعضای کابینه ی حسن روحانی رییس جمهوری ایران است و آمار کمبودهای دارویی که نایاک استفاده می کند توسط مقامات رژیم اسلامی در اختیار آنها که همدست شبکه محتکران هستند، ارسال می شود. و نایاک اکنون با الیزایت وارن برای تبلیغات دروغین همکاری دارد، که گویی آنها در حال کمک به ایرانیانی هستند که به دارو نیاز دارند، اما خود همین آدمهایی که خانم الیزابت وارن حمایت می کند عامل نایاب شدن دارو در ایران هستند. آمریکا دارو برای ایران را تحریم نکرده است، رژیم اسلامی و محتکرانی که با رژیم همکارند عامل نایاب شدن داروها برای ایرانیانی هستند که از بیماریهایی نظیر پارکینسون و دیابت، جانشان در خطر است! به آقای حسن روحانی در مورد همکاری اعضای کابینه اش یا محتکران دارو هشدار داده شده که عامل مرگ مردمی هستند که به این داروها نیاز دارند، و آقای حسن روحانی هیچ اقدامی نکرده است، و در عوض، رژیم اسلامی، اطلاعات گمراه کننده را توسط رهبران نایاک که همدست کوکلاکس کلانهای اسلامی هستند برای تبلیغاتپخش می کنند.

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
نهم آبان ماه ۱۳۹۹
October ۳۰, ۲۰۲۰