زندانی به بزرگی کشور ایران، طنزی تلخ

هر موقع اسم این قیبل زندانيان سياسی مثل سپیده قلیان، گلرخ آسرایی، فرهاد میثمی، نرگس محمدی، نسرین ستوده حشمت الله طبرزدی و… به گوشم می خورد، که از زندان با رسانه های خارج از کشور مصاحبه دارند.
و نامه هایی در حد کتاب درجستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست ( طولانی ترین رمان جهان است) می نویسند، بعد یک دفعه یاد کارتون دهکده حیوانات و این جناب گربه می افتم که کلا در زندان زندگی می کرد!
برگرفته از رسانه احسان تیمورپور