شکار پرندگان مهاجری که از سیبری و اروپا به تالاب شادگان هم سر می‌زنند

این روزها فصل مهاجرت پرندگان از سیبری و اروپا به تالاب شادگان است. همانطور که در عکس می‌بینید، جنایتکاران محیط زیست با بستن تور پرندگان را بدام می‌اندازند که این نقض قانون بین‌المللی حفاظت از پرندگان مهاجر است. راستی چه کسانی مقصر هستند؟

نوشته اسدالله علی‌محمدی