نتوانستیم برای قطع اینترنت کمکی به معترضان در ایران باشیم | نوشته سام قندچی

آبان ماه ۹۸ وقتی قطعی اینترنت تمام شد هنوز مدتی طول کشید تا از ابعاد قتل عام خیابانی آبان ماه ۹۸، مطلع شویم. متأسفانه این بار با اینکه دو هفته ای بود که از تصمیم دولت ایران برای ایجاد اختلال و قطع اینترنت در این روز ۵ دیماه مطلع بودیم اما خارج کشور نتوانست کمکی به فعالان داخل کشور در این رابطه ارائه کند و اکنون نیز ساعت‌هاست از اختلال اینترنت در ایران خبر داریم، اما کاری از دستمان بر نمی آید؛ مقابله با این اقدامات رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، بودجه و برنامه می خواهد و کار دو دقیقه ای نیست. اکنون بعضی ها خبر داده اند که در ایران مخابرات اعلام کرده که با دستور رییس قوه قضاییه اینترنت قطع شده است. مثل این است که رییس قوه قضاییه اعلام کند از امروز نفس کشیدن ممنوع است و فکر کند حق گرفتن چنین تصمیمی را برای مردم یک کشور دارد. به هر حال حدود ۲۰ سال است که رژیم اسلامی حاکم بر ایران اینترنت را فیلتر می کند و آن اقدام را حق خود می پندارد و در نتیجه قطع اینترنت را نیز این رژیم، حق خود می داند، و البته این‌هم دلیل دیگری که مردم ایران می خواهند ادامه ی چنین رژیمی را که برای خود همه گونه حقی قائل است اما برای مردم کمترین حقی قائل نیست، متوقف کنند؛ تغییر رژیم!

پنجم دی‌ماه ۱۳۹۸