وزیر کشورحکومت اسلامی: ۹۰درصد تریاک قاچاق در جهان، در ایران کشف شده است

احمد وحیدی، وزیر کشور، در نشستی با سفیران کشورهای خارجی گفت که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت‌های غیرقانونی از وظایف مهم وزارت کشور است. او تأکید کرد که اگر ایران جلو قاچاق مواد مخدر را نمی‌گرفت، مقصد این مواد اروپا و سایر کشورهای دنیا بود. 

روز چهارشنبه ۱٩ آبان، وزیر کشور جمهوری اسلامی در دیدار با سفیران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در تهران گفت که ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر “بیش از ۳٨٠٠ شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز تقدیم کرده است”. 

احمد وحیدی گفت: “در سال گذشته، ۹۰ درصد تریاک کشف‌شده در جهان، ۷۲ درصد مورفین کشف‌شده در جهان و ۲۰ درصد هروئین کشف‌شده در جهان، در ایران کشف شده‌ است”.

به گفتۀ او طی بیست سال گذشته و بعد از ورود آمریکایی‌ها به افغانستان، تولید مواد مخدر در این کشور “چند برابر” شد. او گفت: “تولید و صادر کردن این حجم از مواد مخدر جلو چشم آمریکایی‌ها بوده… در این شرایط آیا آمریکا نباید خود را در این ماجرا پاسخگو بداند؟”

وحیدی با تأکید بر نقش مهم ایران در ممانعت از ورود مواد مخدر به اروپا گفت: “ایران نباید به تنهایی بار بزرگ مبارزه با مواد مخدر را به دوش بکشد، سایر کشورها باید در این زمینه به ایران کمک کنند”.

 او همچنین یادآوری کرد که ایران دومین کشور مهاجرپذیر دنیاست، زیرا در حال حاضر سه و نیم میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند. وحیدی گوشزد کرد که مهاجران افغان نیز مثل سایر مردم ایران یارانه‌ می‌گیرند و سپس گفت: “کمک‌های کمیساریای عالی در قبال پذیرش مهاجرین به جمهوری اسلامی ایران  بسیار ناچیز و تقریباً هیچ است”.

برگرفته ای از سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی،۱۱ نوامبر ۲۰۲۱