یادآوری جنایت تروریستی ١١ سپتامبر ٢٠٠١ روز جنایتی بزرگ

یازده سپتامبر یادآور حملات تروریستی اسلامیست‌ها به نیویورک و نقاط دیگر در آمریکا است که منجر به کشته شدن چند هزار انسان بی‌تقصیر گردید.