۳۰ سال از سقوط دیوار برلن گذشت

امروز ۹ نوامبر ۱۹۸۹ سالروز سقوط دیوار برلن و انحلال قطعی کشوری به نام “جمهوری دموکراتیک آلمان” موسوم به آلمان شرقی است. در این روز یکی از مهمترین رویدادهای پس از جنگ دوم در اروپا بوقوع پیوست که پس لرزه های آن در گوشه و کنار جهان مشاهده گردید.