کمک پزشکان اسرائیلی به پزشکان فلسطینی

حکومت اسلامی پس از چاپ مقاله حسین شریعتمداری در کیهان ، اجازه کار به پزشکان بدون مرز نداده است و آنها را اخراج کرده. این در حالی است که به گفته وزارت امور خارجه اسراییل پزشکان فلسطینی به اسراییل رفته و راه های موثر مقابله با بیماری کوئید-۱۹ را از پزشکان اسراییلی فرا می‌گیرند . حکومت اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و سالانه ملیون ها دلار به گروهای مسلح فلسطینی حماس و جهاد اسلامی کمک مالی می‌کند .

منبع: اینستاگرام رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل