اطلاعیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان پیرامون خبر دروغین پیوستن به شورای مدیریت گذار

اطلاعیه

آقای شهرام همایون در برنامه تلویزیونی “آخرین لحظه” به تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۰، در مصاحبه با آقای الهیار کنگرلو از پیوستن حزب سکولار دموکرات ایرانیان به شورای مدیریت گذار “خبر” داده است. ضمن تکذیب خبر اعلام شده در تلویزیون کانال یک، از آقای شهرام همایون می‌خواهیم تا خبر مربوطه را برای بینندگان برنامه “آخرین لحظه” تصحیح نموده و در آینده نیز انتشار اخبار مربوط به حزب سکولار دموکرات ایرانیان را از سایت رسمی این حزب دنبال نمایند.

منوچهر یزدیان
دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان