به رغم کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونادر آلمان اعتراض‌ها شدت گرفت

تعداد زیادی از شهرهای آلمان، از جمله برلین، مونیخ، اشتوتگارت، هامبورگ، کلن، دورتموند، لایپزیک، اسن و زاربروکن، برای چهارمین آخرهفته پیاپی صحنه تظاهرات هزاران معترض به محدودیت‌های اعمال شده برای کنترل کرونا بودند. روز شنبه ۲۷ اردیبهشت/ ۱۶ مه ، در شرایطی که آلمان بسیاری از محدودیت‌ها را لغو کرده یا کاهش داده است، بر تعداد تظاهرکنندگان افزوده شد.

اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی که مسئولیت مراقبت از امنیت داخلی آلمان را به عهده دارد، در واکنش به گسترش غیرمنتظره دامنه اعتراضات، اعلام کرد که راست‌گرایان و بیش از همه راست گرایان افراطی، تلاش می‌کنند با حضور در تظاهرات و تحریک دیگران، هدایت اعتراض‌ها را بدست گیرند.

توماس هالدنوانگ، رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، در مصاحبه‌ای با “ولت” یکشنبه گفت: «آنچه در دنیای مجازی با تئوری توطئه و گزارش‌های نادرست پیرامون کرونا آغاز شد، اکنون به دنیای واقعی راه یافته است. افراطیون از این موقعیت جدید درست مثل بحران پناهندگی در سال ٢٠١۵ برای پیش‌برد اهداف خود سوء استفاده می‌کنند».

از نگاه سرویس امنیت داخلی آلمان، در حال حاضر بیشتر شهروندان وفادار به قانون اساسی هستند که علیه محدودیت‌های دوران کرونا دست به راه پیمائی می‌زنند و راست‌گرایان می‌کوشند خود را در میان آنها پنهان کنند؛ اما شرایط می‌تواند به زودی تغییر کند، به گونه‌ای که راست‌ها دشمن تراشی‌ها و اهداف ضد دولتی خود را در رأس تظاهرات قرار دهند. تاکنون تعداد قابل توجهی از رهبران گروه‌های راست افراطی در تظاهرات مشاهده شدهاند.

گرگ‌هائی در پوست میش

همزمان با سرویس امنیت داخلی، بسیاری از سیاست‌مداران آلمان نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که «گرگ‌های زیادی در پوست میش» در تحریک تظاهراتی که جنبه ضد دولتی هم پیدا کرده است حضور داشته باشند. نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت/ ۱۷ مه به روزنامه “بیلد” گفت: «وضعیت طوری است که به سختی می‌شود با معترضان در این مورد بحث کرد که آیا کرونا یک توطئه هست یا نه».

در شهر “درسدن”، نخست وزیر ایالت، حدود یک ساعت ونیم کوشید ضرورت رعایت محدودیت‌های موجود را برای جلوگیری از گسترش پاندمی کرونا توضیح بدهد، اما بخشی از تظاهرکنندگان وی و سایر سیاست‌مداران را به باد ناسزا گرفتند. یک سخنگوی اداره فدرال امور جنائی، به روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه” یکشنبه گفته است: «راست‌گرایان با سرعتی افزاینده، تظاهرکنندگان را مخاطب خود احساس می‌کنند».

روز شنبه برای نخستین بار در برابر گروه‌هائی که در شهرهای مختلف علیه محدودیت‌های کرونا دست به تظاهرات زدند، گروه‌هائی نیز بر ضد آنها وارد میدان شدند. با این جبهه‌گیری‌ها، پیش‌بینی می‌شود که پلیس آلمان در هفته‌های آینده با دردسرهای زیادی روبرو شود.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۷ ماه مه ۲۰۲۰