شکایت رژیم ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی بخاطر “کاغذ پاره ای ” بنام تحریم اقتصادی

رژیم جمهوری اسلامی ایران به خاطر موانعی که تحریم های آمریکا در راه مقابله با شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده، به دیوان بین المللی دادگستری شکایت برده است.

روز شنبه ١۴ تیر/۵ ژوئیه، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری که از انستیتو پاستور دیدن می کرد گفت: “با توجه به تحریم های غیرانسانی و با پیشنهاد معاونت حقوقی، اعتراض جدید ایران در خصوص اثر تحریم بر شیوع بیماری کووید١٩ در دیوان بین المللی دادگستری ثبت گردید”. این اقدام که در رسانه های ایرانی انعکاس بسیار کمی داشت، توسط خبرگزاری روسی اسپوتنیک و همچنین خبرگزاری های دولتی چین انتشار یافته است.

یک روز بعد از اظهارات لعیا جنیدی، یکی از اعضای شورای نگهبان از این اقدام دولت دفاع کرد. هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان این شورا در توئیتر نوشت: “در کنار فعال سازی ظرفیت های داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم ها، اقدامات حقوقی مؤثر نظیر شکایت در مراجع بین المللی نیز برای رفع تحریم ها مهم و ضروری است”.

رژیم ایران در دو سال اخیر چند بار به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده است. توقیف میلیاردها دلار از اموال بانک مرکزی ایران توسط واشنگتن یکی از موارد شکایت بود. دولت ایران همچنین به خاطر “تحریم های یک جانبۀ آمریکا” به این مرجع بین المللی متوسل شده است.

منبع: رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۵ ژوئیه ۲۰۲۰
تصویر: دیوان بین المللی دادگستری