حکومت اسلامی ارتباطات رادیویی دریایی در خلیج فارس را مختل میکند

به گزارش سی.ان.ان. به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا، حکومت اسلامی در جزیره ابوموسی تجهیزات ایجاد اختلال در ارتباطات رادیویی نسب کرده تا با ایجاد تداخل و ارسال اطلاعات غلط ، کشتی های تجاری را که از خلیج فارس تردد میکنند را از مسیر اصلی شان منحرف کند.

با این حال، تجهیزات ایجاد تداخل رادیویی که توسط حکومت اسلامی به کار گرفته شده، اثری بر ارتباطات رادیویی کشتی های نظامی آمریکا که در خلیج فارس مستقر هستند، ندارد.