آمار مدت زمان اشتغال به کار ثابت در ایران

به گزارش وزارت کار حکومت اسلامی، از ۲۳٫۸ میلیون نفری که  تا  ۲۰ مارس  ۲۰۱۹، پایان سال مالی در ایران مشغول به کار بودند، ۱۲٫۹ میلیون (۵۴٫۲%) به مدت کمتر از ۱۰ سال در شغل اصلی شان باقی مانده اند و دوره اشتغال برای ۶ میلیون نفر (۲۵٫۳%) بین ۱۰ تا ۲۰ سال بوده است.

حدود ۳٫۱ میلیون (۱۳٫۲%)  بین ۲۰ تا ۳۰ سال و فقط ۱٫۷ میلیون (۷٫۳%) بیش از ۳۰ سال قادر به ادامه شغل اصلی شان بوده اند.

بدین ترتیب دوران اشتغال برای ۱۶٫۹ میلیون نفر (۶۹٫۵%) از شاغلین کمتر از ۱۵ سال بوده است.

آمار متوسط  طولانی بودن شغل در سال گذشته ۱۱ سال و ۱۱ ماه بود که در مقایسه با سال قبل از آن، ۲ ماه کاهش داشته است.

نقل از فایننشال تریبیون