صدور احکام قضائی سنگین علیۀ بهائیان

رادیو فرانسه-ماموران دستگاه‌های امنیتی  در هفته‌های اخیر با هجوم به منازل و محل کار شهروندان بهائی در شهرهای این کشور، شماری از آنان را دستگیر کرده، لوازم و اسناد شخصی آنها را ضبط نموده و ساکنان بهائی یک خانۀ سالمندان را که تحت ادارۀ خود آنان قرار دارد به اخراج و بستن محل تهدید کرده‌اند. «جامعۀ جهانی بهائی» با انتشار بیانیه‌ای از موج بازداشت‌ها و سرکوب‌های تازۀ بهائیان در ایران و نیز صدور احکام سنگین علیۀ آنان ابراز «نگرانی عمیق» می‌کند.

ماموران امنیتی ایران در دو هفتۀ اخیر در چهار شهر ایران ٧ تن از بهائیان را دستگیر کرده و در شماری شهرهای دیگر در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان و البرز با هجوم به منازل آنها لوازم و اسناد شخصی آنان را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

دفتر «جامعۀ جهانی بهائی» در ژنو با تائید این اخبار از سبب این دستگیری‌ها، نهادهائی که اقدام به آن کرده‌اند و نیز اتهامات احتمالی وارد شده بر افراد دستگیر شده ابراز بی اطلاعی کرده، یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران «در گذشته بهائیان را به نادرستی و با اتهاماتی کاذب نظیر اخلال در امنیت ملی» بازداشت و محکوم کرده و آنان را مورد سرکوب قرار داده است.