تهدید مجدد حکومت اسلامی به کاهش تعهداتش در برجام

مسئولین دولتی در ایران تاکید کرده اند که در صورت ناموفق بودن مذاکرات جاری با کشور های اروپایی، سطح تعهدات ایران طبق برجام را باز هم کاهش خواهند داد.

حسن روحانی و سخنگوی دولت, این هفته اعلام کردند که در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات با اتحادیه اروپایی، گام سومی در جهت کاهش تعهدات  در برجام برخواهند داشت.