افزایش گستره افراط گرایی مذهبی در جامعه افغانستان. نوشته فریدون آژند

کسانی که از خیابان «شاه دوشمشیره» (از خیابان‌های مرکز شهر کابل که حالا خیابان «فرخنده» نام گرفته است) می‌گذرند، امکان ندارد یک بار به یاد «فرخنده» نیفتند. فرخنده دختر جوانی بود که

ادامه ◄