سرنوشت مبهم ترمیم حداقل دستمزد۱۳۹۹ و تعیین حداقل دستمزد در۱۴۰۰؛ آیا مسئولان می‌توانند با دستمزد کارگران زندگی کنند؟!

نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برای آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

ادامه ◄

حیات و شأن و احترام کارگران نزد نهادهای مسئول هیچ جایگاهی ندارد

قشر کارگر در ایران قشر کم‌درآمد به شمار می‌روند که حداقل حقوق مصوب را دریافت می‌کنند اما پرداخت این حقوق ناچیز و عدم حمایت پیش‌بینی شده در قانون از کارگران و تصمیمات ناگهانی، شأن آنها را به بازی گرفته است. در صورت اعتراض هم با شدیدترین برخوردهای امنییتی و قضایی روبرو می‌شوند.

ادامه ◄