سرکوب قیمت انرژی و دلار تحت عنوان یارانه پنهان، یکی از عوامل تورم است | نوشته علیرضا صلواتی

درحالی که متوسط رفاه ۹۰٪ جمعیت جهان با رشد ۲۸ درصدی مواجه بوده است، شاید بتوان سال‌های دهه ۹۰ را از پر فراز و نشیب‌ترین سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ نامگذاری کرد

ادامه ◄