دزدی از موزه کاخ فرح آباد و ماجرای دزد به دزد می زند

بنا بر گزارش خبرگزاری های داخلی روز گذشته (هفتم آگوست) برخی از اشیاء و عتیقه جات سوارکاری، و یادبودهای افتخارات ورزشی ایران که در موزه ی قصر فیروزه «کاخ فرح آباد» قرار داشت طی نقل و انتقال آن به موزه المپیک ناپدید شده اند.*

ادامه ◄

درسی از انقلاب مشروطیت برای اپوزیسیون سیاسی و فرهنگی

هر ساله، همزمان با سالگرد انقلاب مشروطیت، حسرتی سنگین در جان مشتاقان آزادی زنده می شود: به راستی چگونه شد که در پی انقلابی که ما را از قرون وسطا به جهان امروز پرتاب کرد، و قدم زدن در سال های پس از آن، با هر کمبود یا ایرادی که بتوان بر آن گرفت،

ادامه ◄

آتش زدن یا آتش گرفتن اسنادی تاریخی در ارتباط با سالگرد انقلاب مشروطیت

چند روز پیش نامه ای «خصوصی» داشتم از کارشناسی خوش نام که سال هاست در حوزه ی میراث فرهنگی کار کرده است. در این نامه او به صراحت آتش سوزی اخیر بافت تاریخی حسن آباد(۱) را عمدی و کار بخشی از عوامل رژیم ذکر کرده است.

ادامه ◄