علی خامنه ای؛  آمریکا و کشورهای غربی “به غلط فکر می‌کنند می‌توانند مردم را جلوی نظام اسلامی قرار دهند

رهبر رژیم اسلامی در ۱۴ خرداد در سخنانی به مناسبت درگذشت آیت‌الله خمینی گفت که آمریکا و کشورهای غربی “به غلط فکر می‌کنند می‌توانند مردم را جلوی نظام اسلامی قرار دهند

ادامه ◄

شادی و پایکوبی «سلام فرمانده» در تهران؛ آوار و سرکوب در آبادان

جمهوری اسلامی می‌کوشد با استفاده از ابزارهای متفاوت کودکان و نوجوانان را جذب بسیج و فعالیت‌های آن کند. در این راستا بهره‌گیری از موسیقی و ساختن سرودهای تهیجی می تواند کمکی در جهت پروگاندای حکومتی باشد. 

ادامه ◄