سایت‌های خبری ایران به‌تازگی از شکایت طلاب قم از ۱۵ بازیگر زن خبر دادند

سایت‌های خبری ایران به‌تازگی از شکایت طلاب قم از ۱۵ بازیگر زن خبر دادند. طلاب در شکایات خود گفته‌اند که این بازیگران زن “لباس تنگ می‌پوشند و گردن و گوش‌شان معلوم است”

ادامه ◄