کودک همسری: شکنجه کودک به نام ازدواج

کودک همسری به عنوان مساله‌ای اجتماعی در ایرانِ امروز همچنان تداوم دارد. گزارش‌های سالانه سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۲۰۰ دختر زیر ۱۰ سال و حدود ۳۵ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال به عقدِ مردهایی معمولاً بسیار مسن‌تر از خود درمی‌آیند. استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، کردستان و کرمان از جمله استان‌هایی هستند که در اغلبِ آمارهای سالانه، فراوانی بیشتری را از این جهت دارند.

ادامه ◄

“حقیقت زندان” زنان بوشهر از زبان سپیده قلیان: اینجا آخر دنیاست

اجبار زنان زندانی به ارائه خدمات جنسی، ممنوعیت پوشیدن لباس زیر حتی در دوران عادت ماهیانه، آزار کودکان زندانیان از جمله مواردی هستند که سپیده قلیان درباره زندان زنان بوشهر افشا کرده است.

ادامه ◄