آغاز به کار برخورد‌ دهنده هادرونی پس از ۳ سال وقفه؛ آیا راز هستی در سرن کشف خواهد شد؟

برخورد دهنده هادرونی بزرگ که بزرگترین و قدرتمندترین شتاب‌دهنده ذرات در جهان به شمار می‌رود، روز ۲۲ آوریل پس از سه سال کار تعمیر و ارتقاء تجهیزات بار دیگر در موسسه آزمایشگاهی فیزیک سرن سوئیس آغاز به کار کرده است.

ادامه ◄