برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی «تخت‌جمشید» را در وضعیت هشدار قرار داده است

اواخر دهه هشتاد خورشیدی بود که پدیده فرونشست زمین‌های اطراف مجموعه جهانی تخت جمشید و نقش رستم، با مشاهده ترک‌هایی در اطراف و حریم این دو مجموعه، نظر کارشناسان را به خود جلب کرد. کم کم این ترک‌ها گسترش یافت و در پی بررسی‌های متعدد، مشخص شد هرچه به سمت روستاهای اطراف نزدیک می‌‌رود، عمق شکاف‌ها بیشتر و دهانه آنها باز‌تر می‌شود.

ادامه ◄

اعتراف پایگاه جهانی تخت جمشید به دانش و توانایی مهندسی و معماری دوران هخامنشی و مقایسه آن با امروز ایران

اخیرا پایگاه جهانی تخت جمشید با اشاره به بارندگی های اخیر گفته است که تخت جمشید از خطر سیلاب نجات پیدا کرده است. و در توضیح درایت و تدبیر مهندسان دوران هخامنشی را «نابغه» خوانده و «توان و دوراندیشی شاهکار معماری دوره هخامنشی» را تحسین کرده است.

ادامه ◄

تازه ترین کشفیات در پارسه تخت جمشید و بی خبری مردمان از ثروت های ملی خودشان

بنا بر گزارش خبرگزاری های داخلی، فصل دیگری از کاوش های باستانشناسی مشترک هیات های ایرانی و ایتالیایی در محوطه باستانی «تل آجری» در شهر پارسه تخت جمشید به پایان رسید

ادامه ◄