ورود “ای اف سی” به بزرگترین تخلف فوتبال ایران؛ بررسی مالکیت مشترک باشگاه‌های ایرانی

ای‌اف‌سی از فدراسیون فوتبال ایران درباره تخلف مالکیت مشترک باشگاه‌ها توضیح خواسته است. نظارت دقیق فیفا و ای‌اف‌سی می‌تواند ساختار باشگاه‌های ایرانی را با تغییرات بزرگ و بی‌سابقه مواجه کند.

ادامه ◄