کمیته هماهنگی تظاهرات مردم عراق پس از حضور دوباره هواداران صدر: نامزدی که در میدان التحریر مطرح شود،مورد تأیید ما نیست

کمیته هماهنگی تظاهرات همزمان با پیوستن دوباره هواداران صدر به میدان ها اعلام کرد که مطرح شدن هیچ نامی را در میدان های تظاهرات به رسمیت نمی شناسد

ادامه ◄