همسر بهنام محجوبی: با بدن «نیمه فلج» او را به تیمارستان انتقال دادند

همسر بهنام محجوبی، یکی از دراویش گنابادی زندانی در ایران، روز سه‌شنبه از فلج شدن همسرش به دلیل عدم ارائه دارو برای درمان بیماری او توسط مسؤولان زندان اوین خبر داد.

ادامه ◄