دستکم شش تجمع اعتراضی برگزار شد

شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، شماری از والدین دانش‌آموزان بصورت جداگانه در مقابل درب اداره کل آموزش و پرورش خوزستان واقع در اهواز و همچنین در محل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان واقع در بندرعباس، دست به تجمع اعتراضی زدند.

ادامه ◄