بیانیه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت دستگیری‌های اخیر

اگرچه روزی نیست که خبر و تصویر حمله به زنان و سلب حقوق و آزادی‌هایشان روح و روان هر ایرانی شریف را نیازارد، اما همزمان اخبار مبارزه مدنی زنان و مردان سرزمینم با هرگونه اجبار و تبعیض، مایه افتخار و سربلندی است.

ادامه ◄

اعتراضات سراسری ایران؛ آمار غیررسمی ۶ کشته، اختلال اینترنت، و تداوم بازداشت‌ها

در دوازدهمین شب اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱، شامگاه چهارشنبه جو برخی از شهرها همچنان ملتهب و حضور پررنگ نیروهای امنیتی و یگان ویژه در سطح شهرها مشهود گزارش شده است.

ادامه ◄