افزایش تلاش‌ها برای ایجاد “اقلیم سُنی نشین” در عراق

قانون اساسی عراق در سال ۱۹۲۱، تدوین شد و عراق تا سال ۱۹۵۸، یک دولت شاهی و از آن پس تا سال ۲۰۰۵ به عنوان یک دولت جمهوری شناخته می‌شد و در مدت ۸۴ سال هیچ تغییری در قانون اساسی عراق رونما نشد

ادامه ◄