حقوق مرداد ۵ میلیون نفر از بازنشستگان پرداخت نشده، خزانه دولت خالی است

بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خود را به شکلی جدی نشان داده است. مستمری و حقوق مردادماه بازنشستگان عضو عموم صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی پرداخت نشده و تبعات آن سبب عزل ناگهانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شد.

ادامه ◄

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات معیشتی

روز سه‌شنبه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی، در چند شهر ایران دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و خواهان افزایش حقوق خود تا سطح حقوق بازنشستگی خود کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی شدند.

ادامه ◄