کارنامه اقتصادی دولت روحانی: شاخص فلاکت از ۲۵درصد به ۴۵درصد رسید!

دولت روحانی در حالی به آخرین هفته‌های دوران خود نزدیک می‌شود که برخی اقتصاددانان و تحلیلگران نتایج بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی را بیانگر تشدید بحران‌های اقتصادی در کشور می‌دانند. در همین رابطه یک اقتصاددان اعلام کرده که شاخص فلاکت در دولت روحانی به ۴۵ درصد رسیده است.

ادامه ◄