قرارگاه ساماندهی مرغ قیمت را ۴۵۰۰ تومان بالا برد

قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، در روزهایی که صف‌های کیلومتری برای خرید مرغ تشکیل شده و افزایش قیمت موجب حذف مرغ از سفره بسیاری از خانواده‌ها شده، قیمت هر کیلو مرغ را چهار هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد.

ادامه ◄