نابودی ۱۶ هکتار از جنگل‌های هیرکانی گرگان با ساخت تله کابین

عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان گفته است: متولیان ساخت تله‌کابین با ارائه آمارهای غیرواقعی در خصوص آسیب‌های این طرح کوچک‌نمایی کرده‌اند، اما در حقیقت جنگل‌تراشی و تخریب این طرح بسیار زیاد و بالاتر از ۱۶ هکتار خواهد بود.

ادامه ◄