تازه ترین کشفیات در پارسه تخت جمشید و بی خبری مردمان از ثروت های ملی خودشان

بنا بر گزارش خبرگزاری های داخلی، فصل دیگری از کاوش های باستانشناسی مشترک هیات های ایرانی و ایتالیایی در محوطه باستانی «تل آجری» در شهر پارسه تخت جمشید به پایان رسید

ادامه ◄