لایحه دولت برای بازگشت ارز ترجیحی در محاسبات گمرکی

دولت یک لایحه دوفوریتی برای ماندگاری محاسبات گمرکی با نرخ دلار ۴۲۰۰ با هدف «کاهش هزینه واردات» را در دست بررسی دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از بازگشت ارز ترجیحی حمایت کرده است. این موضوع نشان از شکست طرح حذف ارز ترجیحی دارد. ارزی که خود نیز زاییده‌ی شکست‌های اقتصادی و تصمیمات اشتباه نظام بوده است.

ادامه ◄