نامی تازه در لیست قربانیان شکنجه در جمهوری اسلامی: بهنام محجوبی

آخرین قربانی اعمال فشار و نمایش اتوریته که افکار عمومی تنها به لطف شبکه‌های اجتماعی از سرنوشت تلخش و آنچه بر سرش آوردند آگاه شد، بهنام محجوبی، درویش گنابادی است. علیرضا روشن، شاعر، نویسنده و یکی از منابع آگاه از وضعیت بهنام محجوبی با تأیید خبر جان باختن این زندانی عقیدتی در بیمارستان لقمان در تهران، با زمانه مصاحبه کرده و می‌گوید.

ادامه ◄