سقوط بی‌سابقه ارزش روبل، آغاز انزوای اقتصادی روسیه؟

روز دوشنبه و هم‌زمان با شروع معاملات بازارهای مالی در آسیا، قیمت روبل روسیه در برابر ارزهای خارجی به طور بی‌سابقه‌ای سقوط کرد. دلیل این تغییر، تحریم‌های اقتصادی غرب بر اقتصاد روسیه است که در آخر هفته گذشته اعمال شد.

ادامه ◄