حکومت ایران از مردم معترض می‌ترسد، نویسندگان مستقل را زندانی می‌کند

به گفتۀ علی کاکاوند، شاعر و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، «حاکمیت از اعتراض های مردم هراس دارد و از آنجا که کانون نویسندگان ایران مدافع آزادی بیان است، سرکوب آزادی بیان هدف حاکمیت به شمار می رود

ادامه ◄

گزارش بستگان سه قربانی از تیراندازی به کولبران در مرز عراق

به نقل از بستگان سه کولبری که بامداد چهارشنبه در منطقه مرزی سردشت و نزدیک مرز عراق به قتل رسیدند روایتی از وضعیت آنها و چگونگی کشته شدن‌شان نقل می‌کند که با ادعای ماموران مرزی در تعارض است.

ادامه ◄