بررسی گزارش تحقیقی سازمان برنامه و بودجه: احتمال ورشکستگی اقتصادی ایران حتی در صورت رفع تحریم‌ها

سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نسبت به گزارشی که این سازمان در اواخر فعالیت دولت حسن روحانی درباره احتمال ورشکستگی دولت در صورت ادامه تحریم‌ها تهیه کرده بود، واکنش نشان داد و اصالت جدول‌های منتشرشده در آن را تایید کرد.

ادامه ◄