پرسش‌های دکتر نوری‌علا و پاسخ‌های دکتر کنگرلو در رابطه با کناره‌گیری ایشان از ققنوس

در این برنامهٔ تلویزیونی دکتر اسماعیل نوری‌علا و دکتر الهیار کنگرلو در پرسش و پاسخ‌هایی در خصوص دلایل خروج دکتر کنگرلو و دکتر هودشتیان و برخی دیگر از اعضا، از ققنوس به نکات مهمی اشاره می‌کنند

ادامه ◄