فرهاد فهندژ، زندانی بهایی، به ویروس کرونا مبتلا شد

صبح روز پنجشنبه ۱۰مهر۱۳۹۹، «فرهاد فهندژ»، زندانی ۶۱ ساله بهایی، به دلیل تست مثبت ویروس کرونا از اتاق فرعی بند امنیتی ۱۰ به یکی از سلول‌های انفرادی «بند امن زندان رجایی‌شهر» منتقل شد.

ادامه ◄