حکومت اسلامی مهرداد بختیاری عموی پویا را به «پنج سال حبس» محکوم کرد

منوچهر بختیاری، پدرپویا بختیاری، یکی‌ از جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اعلام کرد، برادرش مهرداد بختیاری به پنج‌ سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

ادامه ◄

هفت تشکل کارگری و اجتماعی از فراخوان پدر پویا بختیاری برای گرامی‌داشت خاطره جانباختگان اعتراضات آبان حمایت کردند

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، اتحاد بازنشستگان ایران، تشکل برای کودکان، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، گروه پایپینگ و…

ادامه ◄