تجمع بازنشستگان فولاد در شهرهای اصفهان و اهواز

بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان و اهواز روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ نیز به دنبال چندمین تجمع خود در ماه‌های گذشته به عدم توجه مسئولان به خواسته‌های صنفی و عدم افزایش حقوق اعتراض کردند.

ادامه ◄

 تجمع کارکنان صنعت نفت در هلدینگ خلیج فارس و کارگران اردوگاهی ملی حفاری

کارکنان صنعت نفت شاغل در هلدینگ خلیج فارس در ماهشهر روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ دست به تجمع اعتراضی زدند. تعدادی از معترضان با پهن کردن سفره خالی به دستمزدهای ناچیز اعتراض کردند.

ادامه ◄